เปิดรับสมัคร ตำแหน่งช่างประจำอาคาร (จำนวนมาก) โซนสุขุมวิท โซนบางหว้า

บริษัท ซัคเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคร ช่างประจำอาคาร จำนวนมาก

  1. ตำแหน่งหัวหน้าช่างประจำอาคาร (อัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท)
  2. ตำแหน่งช่างประจำอาคาร (อัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท)

ภาระงานที่ปฏิบัติ

  1. ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมอาคารสูง เช่น ไฟฟ้า, ปะปา, สุขาภิบาล
  2. บันทึกเอกสารปฏิบัติการของช่างอาคาร
  3. ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
  4. บันทึกการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
  5. ให้บริการตามคำร้องขอของลูกค้า

คุณสมบัติของตำแหน่ง

  1. เพชชาย
  2. การศึกษาวุฒิ ปวช. ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อ www.ss-th.com