ตรวจสอบระบบบ้านและอาคาร

ตรวจสอบระบบบ้านและอาคาร

     เรามีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว้าจะเป็นการให้คำปรึกษาในการวางแผนการซ่อมทั่วไปเพื่อบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรม ระบบวิศวกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ภูมิสถาปัตย์ หรือ แม้แต่ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เริ่มตั้งแต่จัดทำแผน กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจสอบการดำเนินงาน ประเมินผล และ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบันทึกข้อมูลในการดำเนินการในรอบถัดไป