ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ

     บริการให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมทนายความที่มีความชำนาญด้าน พระราชบัญญัติ อาคารชุด, พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน, กฎหมายด้านการควบคุม/ตรวจสอบอาคารต่าง ๆ ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก่อนการดำเนินการจัดสร้างอสังหาริมทรัพย์ หรือ เป็นการปรึกษากรณีมีปัญหาหลังสร้างอสังหาริมทรัพย์ มั่นใจได้ในความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณการให้บริการ